Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του λειτουργικού σας από μία έκδοση του MAC OSX σε επόμενη έκδοση.

Στην αναβάθμιση πραγματοποιείται καθαρή εγκατάσταση νέου λειτουργικού συστήματος και όχι ενημέρωση από το ήδη υπάρχον σύστημα.
Τιμές στο κατάστημα

  • 39€ αναβάθμιση λειτουργικού με καθαρή εγκατάσταση
  • 69€ αναβάθμιση λειτουργικού με καθαρή εγκατάσταση + διατήρηση δεδομένων

Τιμές κατ’οίκον

  • 69€ αναβάθμιση λειτουργικού με καθαρή εγκατάσταση
  • 99€ αναβάθμιση λειτουργικού με καθαρή εγκατάσταση + διατήρηση δεδομένων
  • 40€ / ώρα για μεταφορά δεδομένων πάνω από 50 Gb

* Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

 

 


Η αναβάθμιση εκτελείται εφόσον υποστηρίζεται από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια προχωράμε σε εκτεταμένο έλεγχο για την σωστή λειτουργία του mac σας.