Α3 2015 (Α300)


Οθόνη

80€
80€
 • Κατάστημα 80+φπα = 99 €
 • Κατ'οίκον 100+φπα = 124 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Πίσω Κάμερα

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Ακουστικό

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

Μπαταρία

40€
40€
 • Κατάστημα 40+φπα = 49 €
 • Κατ'οίκον 60+φπα = 74 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

 

Α3 2016 (Α310)


Οθόνη

90€
90€
 • Κατάστημα 90+φπα = 112 €
 • Κατ'οίκον 110+φπα = 135 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Πίσω Κάμερα

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Ακουστικό

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

Μπαταρία

40€
40€
 • Κατάστημα 40+φπα = 49 €
 • Κατ'οίκον 60+φπα = 74 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

 

Α3 2017 (Α320)


Οθόνη

75€
75€
 • Κατάστημα 75+φπα = 92 €
 • Κατ'οίκον 95+φπα = 118 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Πίσω Κάμερα

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτους

Ακουστικό

35€
35€
 • Κατάστημα 35+φπα = 44 €
 • Κατ'οίκον 50+φπα = 62 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

Μπαταρία

40€
40€
 • Κατάστημα 40+φπα = 49 €
 • Κατ'οίκον 60+φπα = 74 €
 • Διάρκεια επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση 1 έτος

 

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%