Η Επισκευή iPad είναι ευαίσθητο θέμα διότι διαφέρει από την επισκευή iPhone.(Διαρκεί περισσότερη ώρα και απαιτείται διαμορφωμένος χώρος εργασίας).

Δείτε μερικά σχόλια από πελάτες μας στο Facebook.