Αναβάθμιση RAM

15€
15€
 • Κατάστημα 15€ με φπα
 • Κατ'οίκον 60€ με φπα
 • Διάρκεια επισκευής 10 λεπτά
 • Εγγύηση 2 έτη

Αναβάθμιση SSD

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον 60€ με φπα
 • Διάρκεια επισκευής 10 λεπτά
 • Εγγύηση 2 έτη

Καθαρισμός Waterdamage

50€
50€
 • Κατάστημα 50€ με φπα
 • Κατ'οίκον -
 • Διάρκεια επισκευής 1-3 μέρες
 • Εγγύηση 3 μήνες

Εσωτερικός Καθαρισμός

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον 69€ με φπα
 • Διάρκεια υπηρεσίας 30 λεπτά

Εγκατάσταση Λειτουργικού

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον 69€ με φπα
 • Διάρκεια υπηρεσίας 30 λεπτά

Εγκατάσταση Bootcamp (Windows)

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον δεν διατίθεται η υπηρεσία.
 • Διάρκεια υπηρεσίας 1-3 μέρες

Ανάκτηση Λειτουργικού

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον δεν διατίθεται η υπηρεσία.
 • Διάρκεια υπηρεσίας 1-7 μέρες

Εγκατάσταση Προγραμμάτων

20€
20€
 • Κατάστημα 20€ με φπα
 • Κατ'οίκον 60€ με φπα
 • Διάρκεια υπηρεσίας ανάλογα τα προγράμματα

Ανάκτηση Αρχείων

39€
39€
 • Κατάστημα 39€ με φπα
 • Κατ'οίκον δεν διατίθεται η υπηρεσία.
 • Διάρκεια υπηρεσίας 1-7 μέρες