Δεν δουλεύουν όλοι οι ήχοι στο iPhone μου. Τι είναι?

Δεν δουλεύουν όλοι οι ήχοι στο iPhone μου. Τι είναι?

Είναι ένα από τα σπάνια φαινόμενα αλλά δεν παύει να προβληματίζει χρήστες και τεχνικούς iPhone.

Συμπτώματα:

  • Δεν δουλευουν οι ήχοι παρά μόνο ήχος κλήσης και το ξυπνητήρι.
  • Δεν δουλευουν τα κουμπάκια αυξομείωσης ήχου.
  • Το πρόβλημα βρίσκεται στην υποδοχή φόρτισης που έχει βραχυκυκλώσει διότι είναι εκτεθιμένη σε υγρασία και πολλά άλλα.
    Με λίγα λόγια το iPhone σας νομίζει ότι είναι μονίμως συνδεδεμένο σε ένα Dock Station και μεταφέρει όλους του ήχους και τον έλεγχο τους σε αυτό.