Πως να δείτε την χρονοσήμανση στα μηνύματα?

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα στην ανταλλαγή μηνυμάτων στο iOS
είναι η έλλειψη κανονικής χρονοσήμανσης στα μηνύματα.

Το iOS φαίνεται να έβαζε μια τυχαία χρονοσήμανση στις συζητήσεις, χωρίς κανένα προφανές μοτίβο.

Επειδή λοιπόν η χρονοσήμανση ήταν τόσο τυχαία, ήταν πολύ δύσκολο να πας πίσω και να δεις αν στάλθηκαν και διαβάστηκαν τα προηγούμενα μηνύματα.

Κάποιος στην Apple τελικά ήταν σε θέση να πείσει τους αρμόδιους για τα μηνύματα και τους χρόνους τους, και να κάνει κάτι για αυτό. Μπορούμε να του πούμε “Εύγε”;

how-to-view-timestamps-iphone-message

Για να δείτε την αληθινή χρονοσήμανση σε ένα μήνυμα, ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα και επιλέξτε μια υπάρχουσα συνομιλία.

Θα παρατηρήσετε ότι ο τυχαίος χρόνος εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί, αλλά αν πιέσετε παρατεταμένα οπουδήποτε εντός των φυσαλίδων συνομιλίας και σύρετε προς τα αριστερά, ο ακριβής χρόνος του κάθε μηνύματος στη συνομιλία αποκαλύπτεται.

Magic!

Magic